Hírek, aktualitások

Meghívó

Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. december 8-án (csütörtök)

 17.00 órakor

a Bölcsőde tetőtéri tárgyaló termében (Kossuth u. 3.)

KÖZMEGHALLGATÁS tart.

Napirend:

  1. Tájékoztatás Ófalu Község Önkormányzata 2022. évi tevékenységéről.

Bechli Erzsébet s.k.

polgármester

________________________________________________________________________________

 

M e g h í v ó

 A Német Önkormányzat Ófalu Képviselő-testülete

2022. december 8. (csütörtök)  17.00  órakor

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Napirend:

  1. Tájékoztatás a Német Önkormányzat 2022. évi tevékenységéről

Helyszín: Bölcsőde, tetőri tárgyalóterme

Ófalu, 2022. 11. 23.

Becker Melinda s.k.
        elnök

____________________________________________________________________________________________

 

TÁJÉKOZTATÁS

ügyfélfogadási idő és pénztári nyitvatartásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzati Hivatal Ófalui Kirendeltségén az alábbiak szerint változik az ügyfélfogadás és a pénztár nyitva tartás rendje:

Ügyintéző ügyfélfogadása: Hétfő-péntek 8.00-12.00

Aljegyző ügyfélfogadása: Szerda 10.00-12.00 (előzetes időpontegyeztetés alapján)

Pénztár nyitvatartása: Hétfő és csütörtök 10.00 – 12.00

Réger Balázs sk.
         aljegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőföldvíz Kft. tájékoztatója

 

Lakossági tájékoztatás vadkárok megelőzésével kapcsolatban

_____________________________________________________________________________________

Felhívás
 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanuk előtti területet szíveskedjenek karbantartani, a szükséges fűnyírást elvégezni a településünk rendezett képének megőrzése érdekében.
 

Azok, akik ezt a munkát koruk, egészségi állapotuk miatt nem tudják elvégezni, jelezzék az önkormányzat felé.
 

A lakosság együttműködését a képviselő-testület nevében is köszönöm!

 

                                                                   Bechli Erzsébet sk.

                                                                       polgármester