Hírek, hirdetmények

FELHÍVÁS

VÍZKORLÁTOZÁS ELRENDELÉSÉRŐL

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 83.§ (1) bekezdése alapján biztosított jogkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

Ófalu Község központi ivóvíz kútjának korlátozott vízhozamára tekintettel a lakossági ivóvízellátás zavartalan biztosítása érdekében a sport, rekreációs, üdülési, fürdési idegenforgalmi célú vízfelhasználást teljes körűen korlátozom.

 

Kérem a tiltások betartását, ellenkező esetben a vezetékes ivóvíz szolgáltatás kerül veszélybe.

 

A vízkorlátozás a mai naptól visszavonásig érvényes!

 

Ófalu, 2024. 07. 08.

          Bechli Erzsébet sk.
            polgármester

________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

Álláshirdetés -
Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde főigazgatói állására

A pályázati felhívás innen letölthető.

_______________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

Álláshirdetés kéményseprői állásra

A felhívás szövege innen letölthető.

_________________________________________________________________________

Tájékoztató Kormányablak-busz újraindulásáról

Tájékoztatom, hogy a Kormányhivatal 2024. március 18. (hétfő) napjával újraindítja a kormányablak-buszának és „kormányablak-buszhoz kötött” települési ügysegédeinek kitelepüléseit az alábbiak szerint:

Április 4. csütörtök Május 2. csütörtök Május 30. csütörtök Június 27. csütörtök

Hidas: Hidas Polgármesteri Hivatal 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/2. 08.30 – 10.30

Mecseknádasd: Mecseknádasd Közös Önkormányzati Hivatal 7695 Mecseknádasd, Patak utca 2/1. 11.00 – 12.00

Ófalu: Ófalu Focipálya 7695 Ófalu, 065/1 hrsz. 12.15 – 13.00

Kérem szíves segítségüket annak érdekében, hogy a lakosság időben értesülhessen a kormányablak-busz és a települési ügysegéd által nyújtott szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről.

Pécsvárad, 2024. február 28.

Tili Anita
osztályvezető

____________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

háztartási célú kutak engedélyezéséről

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján, a háztartási vízigényt kielégítő, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő új kutak létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a jegyzőhöz, a vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatosnak meghatározott területeken. Ófaluban ez a Meszesvölgyi utcában és a Hunyadi utcában lakókat érinti. A település többi része nem minősül kockázatos területnek.

Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a 2024. január 1. előtt a létesítésekor hatályos jogszabály előírása ellenére engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített háztartási kútra.

 

Mecseknádasd, 2023. 11.27.

       Réger Balázs sk.
         aljegyző

_________________________________________________________________________________

 

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása kormányablak busz szüneteléséről

 

_________________________________________________________________________________

 

 

 

KÖZLEMÉNY
hulladékudvarok működéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. megbízásából végzett hulladékgazdálkodási tevékenység keretében működtetett lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvarok elérhetősége a közelmúltban kedvezően módosult, így a magyarországi lakcímkártya vagy magyarországi illetékesség igazolás felmutatásával már bármelyik hulladékudvar szolgáltatásait igénybe vehetjük, országosan. Az is megkönnyíti a lakosság dolgát, hogy ezentúl a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetésének igazolására sincs szükség, a korábbiakhoz képest egyszerűsítve és gyorsítva a folyamatot.

 

A közelben működő hulladékudvarok címe és nyitvatartása:

Pécsvárad, 096/1 hrsz 7720                                   kedd 07:50 - 16:00,
minden hónapban a 2. szombat 08:00 - .11:30

Bonyhád, 7512 hrsz. 7150                                      hétfő-kedd-szerda 12:00 - 20:00

csütörtök-péntek-szombat 08:00-16:00

 

A hulladékudvarban leadható hulladékok jegyzéke a Dél-Kom Nkft. honlapjáról letölthető:

https://new.delkom.hu/wp-content/uploads/hulladekudvar-osszes-leadhato-230701-1.pdf

 

A szolgáltató honlapján a hulladékudvarok működéséről és aktuális hirdetményeiről is tájékozódhat

 

Kérem a lakosságot, hogy a nem kommunális és nem szelektíven gyűjtött (papír, műanyag) szemetet  ne az otthoni és a közterületi hulladékgyűjtők mellé tegyék, hanem adják le a hulladékgyűjtő udvarokba!

 

Mecseknádasd, 2023. 09. 28.

        Réger Balázs sk.
         aljegyző

________________________________________________________________________________

 

TÁJÉKOZTATÁS GALLYAZÁSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRŐL

Tisztelt Lakók!

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 137. §-a és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet előírja, hogy a villamos vezeték biztonsági övezetének környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.

A fentiekre tekintettel felkérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk területén a gallyazási munkákat VÉGEZZÉK EL.

Az E.ON Dél - Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából eljáró Ágvágó Szolgáltató Kft. munkatársai előre láthatólag 2023 szeptember hónap 14.napjától  ÓFALU  település területén gallyazási munkálatokat fognak végezni.

Amennyiben Önnek a gallyazáshoz SEGÍTSÉGRE lenne szüksége, kérjük a fenti időintervallumban jelezzék kollégáink felé személyesen, vagy az alábbi elérhetőségen:

E-mail: kleinhansz@agvagokft.hu

A megbeszélt időpontban kérem, biztosítsák kollégáink bejutását az ingatlan területére, ezzel is segítve munkánkat, valamint az Önök zavartalan áramellátását.

Köszönettel:

                                                                                   Ágvágó Szolgáltató Kft..

_________________________________________________________________________________

 

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy minden érintett ingatlan földhasználó/tulajdonos köteles – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése értelmében - a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A fenti kötelezettség minden ingatlantulajdonost érint. A parlagfű elleni védekezést belterületen a jegyző, külterületen a vármegyei kormányhivatal ellenőrzi.

Amennyiben az ingatantulajdonos a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy közérdekű védekezést rendel el a hatóság, amelynek költsége az ingatlantulajdonost terheli. Továbbá a fertőzött terület nagyságától függően, 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő, növényvédelmi bírságot is kiszab a hatóság.

 

Kérem, hogy az ingatlanok gyommentesítéséről megfelelően szíveskedjenek gondoskodni!

 

Mecseknádasd, 2023. 09. 04.

        Réger Balázs sk.
         aljegyző

_____________________________________________________

 

 

Tájékoztató
a központi háziorvosi ügyeletben történő változásokról

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. szeptember 1. napjától Baranya vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el a háziorvosi ügyeleti feladatokat, az alábbiak szerint:

  Egészségügyi Központ Orvosi Ügyelet: 7720 Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 3.

Hétköznap: 16.00-22.00 között, hétvégén és ünnepnapokon: 8.00-14.00 között.

 

A gyermekek ügyeleti ellátását a fenti ügyeleti címen és időpontokban, valamint naponta 16.00 és 08.00 között a Klinikai Gyermek Központi Orvosi Ügyeleten (7623 Pécs, József A. u. 7.) végzik.

 

AZ EGYSÉGES KÖZPONTI ÜGYELETI TELEFONSZÁM: 1830

ami ügyeleti időben, naponta 16.00 és 08.00 között hívható.

 

A beteg a központi szám hívásával: szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldenek.

A rendszer működéséről további információk érhetők el az alábbi honlapon:

www.mentok.hu/ugyelet

_________________________________________________________________________________

 

 

FELHÍVÁS

 

VÍZKORLÁTOZÁS ELRENDELÉSÉRŐL

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 83.§ (1) bekezdése alapján biztosított jogkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

 

Ófalu Község központi ivóvíz kútjának korlátozott vízhozamára tekintettel a lakossági ivóvízellátás zavartalan biztosítása érdekében a sport, rekreációs, üdülési, fürdési idegenforgalmi célú vízfelhasználást teljes körűen korlátozom.

Kérem a tiltások betartását, ellenkező esetben a vezetékes ivóvíz szolgáltatás kerül veszélybe.

 

A vízkorlátozás a mai naptól visszavonásig érvényes!

 

Ófalu, 2023. 07. 12.

         Bechli Erzsébet sk.
            polgármester

 

______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Ófalu község Önkormányzata köszöni a Körber és a település önkénteseinek valamint támogatóinak a focipálya labdafogó háló fémszerkezet összeszerelését , bebetomozását .
Köszönjük továbbá a homokos pálya hálótartóinak stabillá tételét.
Köszönjük közreműködését valamennyi a fotón szereplő és egyéb okból az azon nem látható Treitz György , Koch Emil és Harka Zoltánnak

Bechli Erzsébet
polgármester

______________________________________________________________________________________

 

Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tájákoztatója

 

A hírlevél innen letölthető.

 

_______________________________________________________________________________________

 

Az ÓFALUI NÉMET NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 3. alkalommal nyert a KRESZ-SULI pályázaton. Ez alkalommal 2db tanulóbiciklit és 2db rollert. Pedagógiai célunk a gyermekek megismertetése a korábbi pályázaton nyert KRESZ -PARK segítségével a gyalogos és kerékpáros közlekedés főbb szabályaival.

Egyrészt, mert az óvodás korosztály könnyen és szívesen tanul, így sokat tehetünk az „életúton” a biztonságos közlekedésért.

Másrészt a gyermekeken keresztül talán befolyásolhatjuk a szülők közlekedési magatartását és erősíthetjük felelősség tudatukat is .

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

KÖZVILÁGÍTÁSI ÉS ÁRAMHÁLÓZATI PROBLÉMÁK BEJELENTÉSE:

E.ON CALL CENTER:

06-80/20-50-20

elektronikusan: www.eon.hu/Online_ugyintezes

_____________________________________________________________________________

 

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom azon ófalui lakosokat, akiknek az élelmiszerbolt bezárása miatt nehézségekbe ütközik a bevásárlás, jelezzék az önkormányzat, vagy a falugondnok felé személyesen, illetve telefonon a 06-30/161-7740-es számra. Az érintetteknek a falugondnoki szolgálat keretében szervezi meg a bevásárlást az önkormányzat.  

 

Ófalu, 2022. február 20.

 

                                                                                                  Bechli Erzsébet sk.

                                                                                                       polgármester

_____________________________________________________________________________

 

 

Tájékoztatás

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Ófaluban működő
élelmiszer üzlet bezárásáról értesült az önkormányzat. Kereskedelmi
tevékenységet bárki - a kereskedelmi hatósághoz történő bejelentés
után - szabadon folytathat a településen, a vonatkozó jogszabályok
betartása mellett. Ebben az önkormányzatnak nincsen hatásköre és
feladata.
Természetesen azon vagyunk, hogy a községben lakók élelmiszerellátása
biztosított legyen helyben is, ezért vizsgáljuk annak a
lehetőségét, miként lehet ezt megoldani a jövőben. Ennek
eredményéről a lakosságot tájékoztatni fogjuk.

 

Ófalu, 2023. 02. 01.

Bechli Erzsébet sk.
polgármester

______________________________________________________________________________________

 

KÖZLEMÉNY

kóbor ebek begyűjtéséről

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. január 9-től Mecseknádasd, Óbánya és Ófalu községekben a kóbor ebek begyűjtését – az önkormányzat megbízásából – az Alpha-Vet Kft. munkatársai végzik. A cég kétheti rendszerességgel járja be a településeket és gyűjti be a kóbor ebeket.

 

Kérjük a lakosságot, hogy továbbra is megfelelően gondoskodjanak az ebek szökésének megakadályozásáról, mert a közterületen lévő állatok begyűjtésével kapcsolatos költség az eb gazdáját terheli, továbbá állatvédelmi hatósági eljárás indítható ellene.

Amennyiben kóbor ebeket találnak közterületen, azt az alábbi telefonszámon jelezzék: tel.: 30/161-7740 

 

Mecseknádasd, 2023. január 16.

      Réger Balázs sk.
         aljegyző

                        ______________________________________________________________________________________

 

KÖZLEMÉNY

iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

 

Tájékoztatom az  adózókat, hogy - a 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet értelmében - 2023. január 1. napjától a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik, az alábbiak szerint:

 

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

 

Önkormányzat neve: Mecseknádasd Önkormányzata

Számla száma: 10024003-00360115-02120018

Számla IBAN száma: HU59 1002 4003 0036 0115 0212 0018

 

Önkormányzat neve: ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Számla száma: 10024003-00004719-02120011

Számla IBAN száma: HU97 1002 4003 0000 4719 0212 0011

 

Önkormányzat neve: ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Számla száma: 10024003-00004720-02120017

Számla IBAN száma: HU76 1002 4003 0000 4720 0212 0017

 

Mecseknádasd, 2023. 01. 09.

         Réger Balázs sk.
         aljegyző

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Mezőföldvíz Kft. tájékoztatója

______________________________________________________________________________________________

 

Lakossági tájékoztatás vadkárok megelőzésével kapcsolatban

_____________________________________________________________________________________

Felhívás
 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanuk előtti területet szíveskedjenek karbantartani, a szükséges fűnyírást elvégezni a településünk rendezett képének megőrzése érdekében.
 

Azok, akik ezt a munkát koruk, egészségi állapotuk miatt nem tudják elvégezni, jelezzék az önkormányzat felé.
 

A lakosság együttműködését a képviselő-testület nevében is köszönöm!

 

                                                                   Bechli Erzsébet sk.

                                                                       polgármester