Hírek, aktualitások

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál.
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten
történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismerettel rendelkeznek a rászorultság elbírálásához. Ennek
megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A
támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott
pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj
összegét.
(Az (1) és (2) forrás együtt: önkormányzati ösztöndíjrész.)
(3) Intézményi támogatás
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló
vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon
kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási
összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Kormányrendelet 18. § (5)
bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos honlapján évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az4
intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2022. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.

"A" Pályázati felhívás

"B" Pályázati felhívás

 

 

Pályázat jegyzői referens állásra

 

 

 

FELHÍVÁS

„Lakossági barnakőszén felmérés - 2022”

Az energiaárak drasztikus megemelkedése miatt a Kormány célja továbbra is az, hogy a pénzügyi lehetőségekhez igazodva biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel szükséges a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes mennyiségi felmérése.

Kérjük, a községben élő, széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy amennyiben barnakőszén vásárlását tervezi, azt 2022. szeptember 29-ig jelezze a mennyiség megadásával az alábbi elérhetőségek egyikén.

Mecseknádasd, 2022. szeptember 20.

Réger Balázs sk.

aljegyző

 

Rendelési idő változás

2022.09.19-2022.10.03. a rendelési idők:

2022.09.19.  Dr. Csákármis Ilona 8-10 Hidas, 10-12 Mecseknádasd, Ófaluban nincs rendelés

2022.09.20. Dr. Tolnai Marina 13-16

2022.09.23 Dr. Csákármis Ilona 8-10 Hidas, 10-12 Mecseknádasd

2022.09.26.  Dr. Csákármis Ilona 8-10 Hidas, 10-12 Mecseknádasd, Ófaluban nincs rendelés

2022.09.27. Dr. Tolnai Marina 13-16

2022.09.30 Dr. Csákármis Ilona 8-10 Hidas, 10-12 Mecseknádasd

2022.10.03.  Dr. Csákármis Ilona 8-10 Hidas, 10-12 Mecseknádasd, Ófaluban nincs rendelés

A meg nem jelölt napokon a rendelési idő nem változik

Sürgős esetben ügyelet Pécsváradon 465-057

vagy Országos Mentőszolgálat  104

 

 

Pályázat ófalui kirendeltségi köztisztviselői állásra

 

Mezőföldvíz Kft. tájékoztatója

 

Lakossági tájékoztatás vadkárok megelőzésével kapcsolatban

_____________________________________________________________________________________

Felhívás
 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanuk előtti területet szíveskedjenek karbantartani, a szükséges fűnyírást elvégezni a településünk rendezett képének megőrzése érdekében.
 

Azok, akik ezt a munkát koruk, egészségi állapotuk miatt nem tudják elvégezni, jelezzék az önkormányzat felé.
 

A lakosság együttműködését a képviselő-testület nevében is köszönöm!

 

                                                                   Bechli Erzsébet sk.

                                                                       polgármester