Önkormányzat

Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal
pályázati ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Uniós és hazai önkormányzati pályázati lehetőségek feltárása, pályázatok előkészítése, projektfejlesztés, menedzsment, pályázati
elszámolás feladatok ellátása projektek megvalósítása során. Projektdokumentáció vezetése. Kapcsolattartás ingatlannyilvántartás,
könyvelés és pénzügy munkaterületeivel. Alátámasztó dokumentáció beszerzése. Probono rendszerben a munkavállalók oktatási
felületének kezelése, ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése. Részvétel a képviselő testületi üléseken. Részvétel az országgyűlési,
a helyi önkormányzati és az európai uniós választásokkal kapcsolatos ügyintézésben. Anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok
ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, jogi/közgazdasági,
• Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• pályázati, támogatási rendszerek ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• pályázati ügyintézési felületek ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• anyakönyvi szakvizsga
• ASP rendszer használata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
2019. 07. 02. Megtekintés
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zgnh6zd7f8 2/2
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vég Beáta, jegyző nyújt, a 72/563-100 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7695
Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: Mn/754/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.
vagy
• Elektronikus úton Dr. Vég Beáta, jegyző részére a jegyzo@mecseknadasd.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.mecseknadasd.hu
• www.ofalu.hu
• www.obanya.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 21.

 

 

 

Bechli Erzsébet-polgármester
Bechli Ádámné – főmunkatárs

Képviselőtestület:
Hufnágel Ádám - alpolgármester
Friedsam Gyöngyi - képviselő
Jung János- képviselő
László Zoltán - képviselő

Német Önkormányzat:
Jäger Andrea-elnök
Megyesiné Huszár Bernadett - képviselő
Kehlmann-Marosi Ágnes - képviselő
Bechli Erzsébet - képviselő