TETT

Bátaapáti Bátaszék Cikó Feked Mőcsény Mórágy Ófalu Véménd

Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás

Társulás Elnökétől

7164 Bátaapáti, Petőfi utca 4.

           Meghívó a TETT 2020. évi ( közmeghallgatás ) lakossági tájékoztatóra

A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT)  ISZF/598/2018-NFM_SZERZ iktatószámú keretszerződésben foglaltakra figyelemmel   

                             2020.  december 3-án( csütörtökön )  10 órakor 

478/2020.(XI.3) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjával kihirdetett vészhelyzetre

tekintettel  online lakossági tájékoztatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helye: Bátaapáti Községháza tanácskozó terme ( 7164 Bátaapáti, Petőfi utca 4. )

Napirendi pontok :

  1. A TETT 2020-ben végzett munkájával kapcsolatos tájékoztatás

Előadó : Krachun Szilárd TETT elnöke

  1. Tájékoztató az RHK munkájáról, tekintettel a Bátaapáti táróló működéséről 

            Meghívott vendégek : dr. Kereki Ferenc RHK Kft ügyvezető igazgatója

Honti Gabriella RHK Kft önálló kommunikációs osztályvezetője

Bátaapáti, 2020. november 26.

                                                                                  Krachun Szilárd  sk.

                                                                                       TETT  elnöke 

A társulás neve, székhelye, tagjai, lakosságszáma

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 87.§ -95 §-ai alapján – figyelemmel az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény10/A.§ (3) bekezdésben foglaltakra – a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (a továbbiakban: Társulás) új társulási megállapodását az alábbiak szerint állapítja meg:

A Társulás neve: Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (rövidítve: TETT)
Székhelye: 7164. Bátaapáti, Petőfi utca 4.
Működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe
A Társulás időtartama: határozatlan
 A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselői:
Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7164 Bátaapáti, Petőfi u. 4.  Képviseli: Darabos Józsefné polgármester

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.  Képviseli: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Cikó Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7161 Cikó, Iskola tér 1. Képviseli: Haures Csaba polgármester

Feked Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7724 Feked, Fő utca 5. Képviseli: Tillmann Péter polgármester

Mórágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7165 Mórágy, Alkotmány u. 3. Képviseli: Glöckner Henrik polgármester

Mőcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7163 Mőcsény, Béke út 2. Képviseli: Krachun Elemér polgármester

Véménd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7726 Véménd, Tavasz utca 1. Képviseli: Barta Erzsébet polgármester

Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7696 Ófalu, Kossuth L. u. 3.  Képviseli: Bechli Erzsébet polgármester

A Társulásban résztvevő települések lakosságszáma (2015.január 1. )
Bátaapáti: 446 fő,
Bátaszék: 6580 fő,
Cikó: 941 fő,
Feked: 220 fő,
Mórágy: 783 fő,
Mőcsény: 345 fő,
Véménd: 1472 fő,
Ófalu: 326 fő
Összesen  11.113 fő

A Társulás jogállása

A Társulás a Mötv. 87. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkező társulás, amely alapján önállóan vállalhat kötelezettséget, rendelkezhet vagyoni jogokkal.

További információk