Óvoda

Az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű  Óvoda és Mini Bölcsőde  egy 24 fős vegyes csoporttal és egy 7 fős mini bölcsődével működő intézmény. Fenntartónk a  Német Önkormányzat Ófalu.

Mini bölcsődénkbe 20 hetes kortól, óvodánkba 2,5 éves kortól fogadunk gyermekeket. Az ófalui gyermekek mellett Óbányáról és Hidasról  is járnak hozzánk. A gyermekek utaztatása az ófalui falugondnoki kisbusszal történik. Reggel és délután is háztól házig kísérjük óvodásainkat. Étkeztetésüket az önkormányzati fenntartású étkezőkonyha biztosítja. Intézményünk mind tárgyi, mind személyi feltételei megfelelnek a  törvényi előírásoknak. Csoportszobáink tágas, világos, udvarunk uniós előírásoknak megfelelő játszótérrel rendelkezik. A falut erdő veszi körül, így spontán kirándulásokra is lehetőségünk  van gyermekeinkkel.

Dolgozóink:

 A német nyelvi nevelés az egész napos játéktevékenység során valósul meg, németül jól beszélő óvodapedagógusok vezetésével. Az intézmény minden dolgozójától elvárás a német nyelv használata, így biztosítjuk az ideális környezetet, melyben a gyermekeink észrevétlenül tanulják a nyelvet. Az óvodai, bölcsődei élet minden területét kihasználjuk, a mindennapokban, a spontán és tervezett helyzetekben, egyszerű szavak, mondatok segítségével, játékos formában történhet meg a nyelvelsajátítás, az anyanyelvvel párhuzamosan. 

Az intézményben folyó szakmai munka elismeréseként az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde 2017 áprilisában elnyerte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” megtisztelő címet. Erre az igen kitüntető címre azok a nevelési intézmények pályázhatnak, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

A kor elvárásaihoz igazodva óvodánk az „Ófaluért Alapítvány” segítségével szert tett a Digitális Óvodai Oktató rendszerre (DIOO). Ez egy digitális játékuniverzum, folyamatosan játékon keresztül fejleszti a gyermekek képességeit, miközben felméri gyengeségeiket, erősségeiket. Mindezt játékosan, az önkéntesség elvét szem előtt tartva. Minden gyermek a képességeinek megfelelő játékokat kapja a rendszerből, ráadásul a szülők és pedagógusok pontos képet kaphatnak a gyermek fejlődéséről, így idejekorán kiderülhetnek az esetleges gyengeségek, melyeket korrigálni lehet, és az is gyorsan kiderül, ha a gyermek valamiben átlagon felül tehetséges. Az oktató játékon keresztül lehetőségünk van a folyamatos kommunikáció módszerét alkalmazva, a gyermekek német szókincsének bővítésére is.

 

Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde
7696 Ófalu, Kossuth u. 3.
Tel.szám: +36/72 463-030
Email: ovofalu@gmail.com


óvodavezető: Bechli Erzsébet
német nemzetiségi óvodapedagógus: Huth-Fischer Adrienn
dajka: Agátz Péterné

kisgyermeknevelő: Papp Barbara
kisgyermeknevelő: Kófiás-Bareith Emese
bölcsődei dajka: Biró-Biszak Tímea

 

BEIRATKOZÁS

Az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsődébe

Kedves Szülők,

tájékoztatunk Benneteket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre történő beiratkozásra személyesen, online, vagy telefonon van lehetőség.

☀️Telefonon: Bechli Erzsébet intézményvezető 06-30/31-46-195 telefonszámon

☀️Személyes beiratkozáshoz és az óvoda megtekintéséhez előzetes időpont egyeztetés szükséges a fenti telefonszámon

☀️Online az ovofalu@gmail.com email címen.

Beiratkozás időpontja: 2022.04.25-26-án 8.00-12.00 óráig????

????Sok szeretettel várjuk óvodánkba a harmadik életévüket 2022. augusztus 31-ig betöltő gyermekeket, mini bölcsődei csoportunkba pedig kisgyermekeket akár 20 hetes kortól.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: TAJ kártya, lakcímkártya

Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde

7695 Ófalu, Kossuth u. 3.

Bechli Erzsébet

Intézményvezető

Mesterpedagógus, szakértő

https://www.ofalu.hu/ovoda

Lehet, hogy egy képregény

 

 

 Mottónk: Az erősségek fejleszthetőek, a boldogság pedig tanítható

Az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozói elkötelezettek a folyamatos megújulásra a jelenlegi értékek megtartásával (kétnyelvűen felnövő gyermekek).

Mesterpedagógus szakértőként csatlakozunk minden új  - innovatív – kezdeményezéshez a boldog óvodai gyermekkor biztosítása érdekében.

 Csatlakoztunk az erősségközpontú oktatási programhoz, melynek célja a gyermek karaktererősségének fejlesztése.

Célok:

A gyermekeknél látható változások:

Az erősségfókuszú oktatással tulajdonképpen a sikeres, boldog élet lehetőségét adjuk át a ránk bízott következő generációnak.

 

                     

        

2018. október 1-én nyílt mini bölcsődénk

  

NEMZ-KSZP-20-0030

Nemzetiségi intézmények támogatása

Kedvezményezett:

Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde

Támogatás összege:

8.000.000 Ft

Projekt címe:

Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzéséek támogatása