Óvoda

Az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű  Óvoda és Mini Bölcsőde  egy 24 fős vegyes csoporttal és egy 7 fős mini bölcsődével működő intézmény. Fenntartónk a 2013-ban  megalakult Ófalui Óvodai Társulás (alapítói: Hidasi Német Önkormányzat és  Német Önkormányzat Ófalu).

Mini bölcsődénkbe 20 hetes kortól, óvodánkba 2,5 éves kortól fogadunk gyermekeket. Az ófalui gyermekek mellett Óbányáról és Hidasról  is járnak hozzánk. A gyermekek utaztatása az ófalui falugondnoki kisbusszal történik. Reggel és délután is háztól házig kísérjük óvodásainkat. Étkeztetésüket az önkormányzati fenntartású étkezőkonyha biztosítja. Intézményünk mind tárgyi, mind személyi feltételei megfelelnek a  törvényi előírásoknak. Csoportszobánk tágas, világos, udvarunk uniós előírásoknak megfelelő játszótérrel rendelkezik. A falut erdő veszi körül, így spontán kirándulásokra is lehetőségünk  van gyermekeinkkel.

Dolgozóink:

 A német nyelvi nevelés az egész napos játéktevékenység során valósul meg, németül jól beszélő óvodapedagógusok vezetésével. Az intézmény minden dolgozójától elvárás a német nyelv használata, így biztosítjuk az ideális környezetet, melyben a gyermekeink észrevétlenül tanulják a nyelvet. Az óvodai, bölcsődei élet minden területét kihasználjuk, a mindennapokban, a spontán és tervezett helyzetekben, egyszerű szavak, mondatok segítségével, játékos formában történhet meg a nyelvelsajátítás, az anyanyelvvel párhuzamosan. 

Az intézményben folyó szakmai munka elismeréseként az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde 2017 áprilisában elnyerte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” megtisztelő címet. Erre az igen kitüntető címre azok a nevelési intézmények pályázhatnak, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

A kor elvárásaihoz igazodva óvodánk az „Ófaluért Alapítvány” segítségével szert tett a Digitális Óvodai Oktató rendszerre (DIOO). Ez egy digitális játékuniverzum, folyamatosan játékon keresztül fejleszti a gyermekek képességeit, miközben felméri gyengeségeiket, erősségeiket. Mindezt játékosan, az önkéntesség elvét szem előtt tartva. Minden gyermek a képességeinek megfelelő játékokat kapja a rendszerből, ráadásul a szülők és pedagógusok pontos képet kaphatnak a gyermek fejlődéséről, így idejekorán kiderülhetnek az esetleges gyengeségek, melyeket korrigálni lehet, és az is gyorsan kiderül, ha a gyermek valamiben átlagon felül tehetséges. Az oktató játékon keresztül lehetőségünk van a folyamatos kommunikáció módszerét alkalmazva, a gyermekek német szókincsének bővítésére is.

Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde
7696 Ófalu, Kossuth u. 3.
Tel.szám: +36/72 463-030
Email: ovofalu@gmail.com


óvodavezető: Bechli Erzsébet
német nemzetiségi óvodapedagógus: Hirt Valéria
dajka: Agátz Péterné
kisgyermeknevelő: Friedsam Gyöngyi
bölcsődei dajka: Biró-Biszak Tímea

 

Ófalui Német Nemzetiségű Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ófalui Német Nemzetiségű Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde
kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.02.08-2020.09.01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7695 Ófalu, Kossuth utca 3. .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kisgyermeknevelői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, kisgyermeknevelő,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Pályázó önéletrajza
Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=536563
1 / 2 2021. 01. 19. 13:54

                     

        

2018. október 1-én nyílt mini bölcsődénk

  

NEMZ-KSZP-20-0030

Nemzetiségi intézmények támogatása

Kedvezményezett:

Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde

Támogatás összege:

8.000.000 Ft

Projekt címe:

Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzéséek támogatása