Óvoda

Az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű  Óvoda és Mini Bölcsőde  egy 24 fős vegyes csoporttal és egy 7 fős mini bölcsődével működő intézmény. Fenntartónk a 2013-ban  megalakult Ófalui Óvodai Társulás (alapítói: Hidasi Német Önkormányzat és  Német Önkormányzat Ófalu).

Mini bölcsődénkbe 20 hónapos kortól, óvodánkba 2,5 éves kortól fogadunk gyermekeket. Az ófalui gyermekek mellett Óbányáról és Hidasról  is járnak hozzánk. A gyermekek utaztatása az ófalui falugondnoki kisbusszal történik. Reggel és délután is háztól házig kísérjük óvodásainkat. Étkeztetésüket az önkormányzati fenntartású étkezőkonyha biztosítja. Intézményünk mind tárgyi, mind személyi feltételei megfelelnek a  törvényi előírásoknak. Csoportszobánk tágas, világos, udvarunk uniós előírásoknak megfelelő játszótérrel rendelkezik. A falut erdő veszi körül, így spontán kirándulásokra is lehetőségünk  van gyermekeinkkel.

Dolgozóink:

 A német nyelvi nevelés az egész napos játéktevékenység során valósul meg, németül jól beszélő óvodapedagógusok vezetésével. Az intézmény minden dolgozójától elvárás a német nyelv használata, így biztosítjuk az ideális környezetet, melyben a gyermekeink észrevétlenül tanulják a nyelvet. Az óvodai, bölcsődei élet minden területét kihasználjuk, a mindennapokban, a spontán és tervezett helyzetekben, egyszerű szavak, mondatok segítségével, játékos formában történhet meg a nyelvelsajátítás, az anyanyelvvel párhuzamosan. 

Az intézményben folyó szakmai munka elismeréseként az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde 2017 áprilisában elnyerte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” megtisztelő címet. Erre az igen kitüntető címre azok a nevelési intézmények pályázhatnak, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

A kor elvárásaihoz igazodva óvodánk az „Ófaluért Alapítvány” segítségével szert tett a Digitális Óvodai Oktató rendszerre (DIOO). Ez egy digitális játékuniverzum, folyamatosan játékon keresztül fejleszti a gyermekek képességeit, miközben felméri gyengeségeiket, erősségeiket. Mindezt játékosan, az önkéntesség elvét szem előtt tartva. Minden gyermek a képességeinek megfelelő játékokat kapja a rendszerből, ráadásul a szülők és pedagógusok pontos képet kaphatnak a gyermek fejlődéséről, így idejekorán kiderülhetnek az esetleges gyengeségek, melyeket korrigálni lehet, és az is gyorsan kiderül, ha a gyermek valamiben átlagon felül tehetséges. Az oktató játékon keresztül lehetőségünk van a folyamatos kommunikáció módszerét alkalmazva, a gyermekek német szókincsének bővítésére is.

Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde
7696 Ófalu, Kossuth u. 3.
Tel.szám: +36/72 463-030
Email: ovofalu@gmail.com


óvodavezető: Bechli Erzsébet
német nemzetiségi óvodapedagógus: Hirt Valéria
dajka: Agátz Péterné
kisgyermeknevelő: Friedsam Gyöngyi
bölcsődei dajka: Biró-Biszak Tímea

 

Az Ófalui Óvodai Társulás által fenntartott Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde beiratkozással egybekötött nyílt napot szervez 2019. április 24-én 9.30-12.00-ig.

Várjuk az intenzív német nyelvi nevelés iránt érdeklődő szülőket!

Információ: + 36 30/31-46-195

Bechli Erzsébet - óvodavezető

 

Bázisintéményi szakmai napok a 2018/2019-es nevelési évben

2019. március 21. Tavaszi Nemzetiségi Pedagógiai Napok

2019. április 18. Szakmai konzultáció - bemutató foglalkozás a húsvét jegyében - elemzés, értékelés
                                                            - önreflexió képesség kialakítása, fejlesztése,
                                                                - pedagógus minősítés nemzetiségi szempontból

2019. május 30. Bemutató foglalkozás "Boldogságóra"


 

 

                     

    

2018. október 1-én nyílt mini bölcsődénk

  

 

2018-as évben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (LDU) által kiírt pályázat által nyert hangfalak.