Óvoda

Az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Egységes Óvoda-bölcsőde jelenleg egy 20 fős vegyes csoporttal működő intézmény, kétéves kortól hétéves korig fogadunk gyermekeket. Sajnos, csak hat ófalui gyermek jár hozzánk, a többieket Hidasról, Óbányáról hozzuk. A 2013-ban  megalakult Ófalui Óvodai Társulás (alapítói a Hidasi Német Önkormányzat és a Német Önkormányzat Ófalu) jelenleg  óvodánk fenntartója.

2015 óta intézményünk átalakult egységes óvoda-bölcsődévé, mivel az alacsony gyermeklétszám miatt a faluban bölcsőde létrehozására nem volt lehetőség. Ez a forma tökéletes megoldás számunkra, mivel így a legfiatalabb generáció is intézményes keretek között, ellenőrzött formában, a bölcsődétől kezdődően sajátíthatja el a német nyelvet.

Egységes óvoda-bölcsőde a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez hozható létre. A szabályozás célja az volt, hogy a bölcsődei ellátásra nem kötelezett településeken is segíthesse a települési önkormányzat az anyák munkába állását.

                                              /http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/2009/okm-tajekoztatoja/

A gyerekeink utaztatását az ófalui falugondnoki kisbusszal oldjuk meg. Reggel és délután is háztól házig kísérjük óvodásainkat. Étkeztetésüket az önkormányzati fenntartású étkezőkonyha biztosítja.Intézményünk mind tárgyi, mind személyi feltételei megfelelnek a jelenlegi törvényi előírásoknak. Csoportszobánk tágas, világos, 25 gyermek számára biztosít férőhelyet. Udvarunk uniós előírásoknak megfelelő játszótérrel rendelkezik, a falut erdő veszi körül, így spontán kirándulásokra is lehetőségünk  van gyermekeinkkel.

Dolgozóink:

 A német nyelvi nevelés az egész napos játéktevékenység során valósul meg, németül jól beszélő óvodapedagógusok vezetésével. Az intézmény minden dolgozójától elvárás a német nyelv használata, így próbáljuk biztosítani az ideális környezetet, melyben a gyermekeink észrevétlenül tanulják a nyelvet. Az óvodai, bölcsődei élet minden területét kihasználjuk, a mindennapokban, a spontán és tervezett helyzetekben, egyszerű szavak, mondatok segítségével, játékos formában történhet meg a nyelvelsajátítás, az anyanyelvvel párhuzamosan. 

Az intézményben folyó szakmai munka elismeréseként az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Egységes Óvoda-bölcsőde 2017 áprilisában elnyerte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” megtisztelő címet. Erre az igen kitüntető címre azok a nevelési intézmények pályázhatnak, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

A kor elvárásaihoz igazodva óvodánk az „Ófaluért Alapítvány” segítségével szert tett a Digitális Óvodai Oktató rendszerre (DIOO). Ez egy digitális játékuniverzum, folyamatosan játékon keresztül fejleszti a gyermekek képességeit, miközben felméri gyengeségeiket, erősségeiket. Mindezt játékosan, az önkéntesség elvét szem előtt tartva. Minden gyermek a képességeinek megfelelő játékokat kapja a rendszerből, ráadásul a szülők és pedagógusok pontos képet kaphatnak a gyermek fejlődéséről, így idejekorán kiderülhetnek az esetleges gyengeségek, melyeket korrigálni lehet, az is gyorsan kiderül, ha a gyermek valamiben átlagon felül tehetséges. Az oktató játékon keresztül lehetőségünk van a folyamatos kommunikáció módszerét alkalmazva, a gyermekek német szókincsének bővítésére is.

Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Egységes Óvoda-bölcsőde
7696 Ófalu, Kossuth u. 3.
Tel.szám: +36/72 463-030
Email: ovofalu@gmail.com


óvodavezető: Bechli Erzsébet
német nemzetiségi óvodapedagógus: Hirt Valéria
kisgyermeknevelő: Friedsam Gyöngyi
dajka: Agátz Péterné ( Márti)

 

Az Ófalui Óvodai Társulás által fenntartott Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda-bölcsőde beiratkozással egybekötött nyílt napot szervez 2018. április 25-én 9.30-12.00-ig.

Várjuk az intenzív német nyelvi nevelés iránt érdeklődő szülőket!

Gyermekek felvétele 2,5 éves kortól lehetséges.

Információ: + 36 30/314-61-195

Bechli Erzsébet - óvodavezető

 

Bázisintéményi szakmai napok a 2017/2018 tanévben

2018. március 21. Szakmai konzultáció - bemutató foglalkozás a húsvét jegyében - elemzés, értékelés
                                                                - önreflexió képesség kialakítása, fejlesztése,
                                                                - pedagógus minősítés nemzetiségi szempontból

2018. április 18. Tavaszi Nemzetiségi Pedagógiai Napok
2018. május 30. Bemutató foglalkozás "Boldogságóra"