Szálláshely, kereskedelmi és ipari nyilvántartás

NYILVÁNTARTÁS

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdése és a

szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 12. §-a alapján

 

Nyilvántartási szám/

bejegy-

zés idő-

pontja

Szálláshelyszol-

gáltató neve

Szálláshelyszol-

gáltató címe

Szálláshely címe

Szálláshely

elnevezése

Szálláshely-

szolgáltató adóazonosító/adószám

Szállás-

helyszol-

gáltató

statisztikai számjele

Szálláshely

befogadó

képes-

sége

Szálláshely

típusa

Módo

sítás

idő-

pont-

ja

Meg-

szű-

nés

idő-

pont-

ja

1

T&T Kft.

7030 Paks

Zápor u.3.

Ófalu, Zrínyi u.10.

Tibay Vendégház

10666900-2-02

4 szoba

8 ágy

egyéb

szálláshely

2020.01.13

2

Kleisz Ádámné

Ófalu

Zrínyi u. 5.

Ófalu, Zrínyi u. 5.

8257661003

2 szoba

4 ágy

egyéb

szálláshely

2019. 05. 24.

3

Jung Jánosné

7150 Bonyhád

Deák F.u.53.

Ófalu,

Meszesvölgy u. 16.

Meszesvölgy

Vendégház

8248032531

5 szoba

10 ágy

egyéb

szálláshely

2019. 06. 13.

4

Csólig Lászlóné

7150 Bonyhád

Ady u. 5.

Ófalu, Kossuth

u. 4.

1 szoba

3 ágy

egyéb

szálláshely

2020. 03.12.

5

Kisvárdai József

Ófalu

Zrínyi u.

1-3.

Ófalu, Zrínyi u.

1-3.

8320265932

2 szoba

4 ágy

egyéb

szálláshely

6

Jung Péter

Ófalu

Rákóczi u. 18.

Ófalu, Rákóczi

u. 18.

8301584718

2 szoba

4 ágy

egyéb

szálláshely

2020.01.20

7.

Generál-Insped Kft.

7150 Bonyhád

Dózsa Gy. u. 4-6

Ófalu, Kossuth u. 2

Patakpart Vendégház

12600425-2-17

2 szoba

6 ágy

egyéb

szálláshely

2019.

06.12

8

Szabó Judit Zsuzsanna

Pécs Veress Endre utca 1/c 

Ófalu, Kossuth u. 2

Patakpart Vendégház

8347813221

2 szoba

6 ágy

egyéb

szálláshely

9

Reisz István

7150 Bonyhád, Deák u. 53.

7695 Ófalu Meszesvölgy utca 16

Meszesvölgy

Vendégház

74385533-1-37

74385533552023317

5 szoba

10 ágy

magán-

szálláshely

Meszesvölgy Vendégház 7696 Ófalu, Meszesvölgy u. 16.
Tel.: 74/ 452-736, 20/ 969-3397
      

Patakpart Vendégház - 7696 Ófalu, Kossuth u. 2.
Szabó Judit +36 30 9398 565.

 

Kisvárdai József - 7696 Ófalu, Zrínyi u. 1-3.
Tel.:72/463-213

 

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről
         
Megye: Baranya megye, Ófalu      
Kereskedelmi hatóság A közhiteles nyilvántartás
elérhetősége
(honlap link)
Nyilvántartásba vétel
 száma
Kereskedő Kereskedelmi tevékenység helye Kereskedelmi tevékenység formája Üzlet Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban) Tevékenység jellege Az üzletben folytat-e  Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén Kereskedelmi tevékenység
Neve  Címe Székhelye Cégjegyzékszáma Nyilvántartási száma
 (egyéni vállalkozó esetén)
Regisztrációs száma
 (kistermelő esetén)
Statisztikai száma Címe Működési terület és útvonal
(mozgóbolt esetén)
működési terület jegyzéke
a működési területével érintett települések,
vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése
(üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében) 
közlekedési eszköznek a megjelölése
(közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén) 
Termék forgalmazása céljából szervezett utazás
 vagy tartott rendezvény helye és időpontja,
 illetve a szervezett utazás
 keretében tartott rendezvény esetén
 az utazás indulási és célhelye, valamint az utazás időpontja
 (üzleten kívüli kereskedelem esetén)
Tevékenység helye szerinti bontásban
 (a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint)
Nyitvatartása
(napi/heti)
Címe Helyrajzi száma Elnevezése Alapterülete (m2) Befogadóképessége
 (vendéglátó üzlet esetén) 
Vásárlók könyve  használatba vételének időpontja
(209/2010. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése szerinti esetben)
Árusítótér nettó alapterülete
(napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén)
Üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma
(napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén)
Üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek (telekhatártól mért távolsága és elhelyezése)
(napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén)
Megnevezés és sorszám
 a 3. melléklet alapján
(üzletköteles termék esetén)
Megnevezés és sorszám
 a 6. melléklet alapján
A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerintiek megnevezése Kereskedelmi ügynöki
tevékenység
Kiskereskedelem
 (megjelölve a vendéglátást, amennyiben ilyen tevékenységet folytat)
Nagykereskedelem Szeszesital-kimérést A 209/2010. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározott
 tevékenységet
Termékek köre Termékek megnevezése Engedélyt kiállító
 hatóság
Engedélyszám Engedély hatálya Megkezdése Módosítása Megszűnése
MECSEKNÁDASDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL   1. Virányiné Radics Tímea Ófalu, Meszesvölgy 10 7695 Ófalu, Kossuth u. 28   57475112   59090319-4711-231-02 Ófalu, Kossuth u.28           H_Sz: 16:00-21:00, V: 8:00-12:00, 16:00-21:00 7696 Ófalu, Kossuth u. 28,.   MINI ITALBOLT   20 fő 2022.09.13 45  m2       1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital .9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
1. Energiatermék
2. Sör
3. Csendes és habzóbor
4. Egyéb csendes és habzó erjesztett ital
5. Köztes alkoholtermék
6. Alkoholtermék
  2130 ITALÜZLET   IGEN             2008.09.30 2022.09.13  
MECSEKNÁDASDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL   2. Virányiné Radics Tímea Ófalu,Meszesvölgy 10 7695 Ófalu, Kossuth u. 28   57475112   59090319-4711-231-02 Ófalu, Kossuth u.28           H_Szo: 7:00-10:00 Ófalu, Kossuth u. 28.   Vegyeskereskedés 33   2022.09.13 45 m2       1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
1. Energiatermék
2. Sör
6. Alkoholtermék
  1112 Élelmiszerüzlet   Nem             2008.09.30 2022.09.13  
MECSEKNÁDASDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL   3.  (19/2015.) Kófiás Balázs 7696 Ófalu, Rákóczi u. 1.. 7696 Ófalu, Kossuth u. 26.   33324089   22128599-5540-212-02 7696Ófalu, Rákóczi u. 1.           Hétő-kedd: 16-21, szerdő: -, Csütörtok: 16-21, Péntek: 16-24, Szomban: 1012 és 16-24, Vasárnap és ünnepnap: 10-12 és 16-21 Ófalu, Kossuth u. 26.   WACHTEL Söröző                         igen       ÁNTSZ Komló Városi Intézete VII-103-2/3/2005.   2015.03.30    
MECSEKNÁDASDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL   4. (45/2017.) Kleisz Jakab 7696 Ófalu, Liszt F. u. 1/A 7696 Ófalu, Liszt F. u. 1/A 51062396 51062396   71151766-4941-231-02 7696 Ófalu, Liszt F. u. 1/A   Ófalu, Mecseknádasd, Óbánya, Hidas, Bonyhád, Pécsvárad, Nagypall, Zengővárkony, Kisdorog, Bonyhád-Majos, Nagymányok     üzleten kívüli kereskedelem                       23. Háztartási tüzelőanyag                       2017. július 25.    
                                                                                   

        

NYILVÁNTARTÁS

a telepengedély, ill. a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,

valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27) Korm. rendelet alapján

(Bejegyzés oka 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése;  3. adat módosítása;  4. tevékenység változása;  5 engedély visszavonása;   6. telep megszűnése)

Nyilvántartási szám

Bejegyzés oka

Bejegyzés időpontja (év)

Bejegyzés időpontja (hó. nap)

Telep címe

Helyrajzi szám

A telep használatának jogcíme

Üzemeltetés ideje

Tevékenység végzőjének neve

cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartásba vételi száma

Telep székhelye

Tevékenység

53861445/2020

2

2020.

01.10.

7695 Ófalu, Belterület

164

bérlő

H-P: 7.00-17.00 Műszak: H-P: 7.00-16.00

Kleisz Ákos

 

7695 Ófalu, Kossuth u. 36.

Egyéb bútor gyártása


53861446/2021

2

2021.

09.08.

7695 Ófalu, Külterület


055/1, 061/11

Tulajdonos

H-P: 7.00-17.00 Műszak: H-P: 7.00-16.00

Kleisz Jakab

            51062396

7696 Ófalu, Liszt F. u. 1/A

Raktározás, tárolás

53861448/2022

2

2022.

07.

7695 Ófalu Zrínyi utca 12

457

Egyéb

Hétfő-Péntek: 08:00-17:00

Szeibert Tamás

            57291198

7695 Ófalu Zrínyi utca 12

Gépjárműjavítás, -karbantartás

53861450/2023

2

2023

06.08

7695 Ófalu Belterület

164

Egyéb

H-P: 7:00-16:00

BK Works Kft.

02-09-086511

7695 Ófalu Kossuth utca 36

Egyéb bútor gyártása